KONTAKT

TICHELMANN SK s.r.o.

Ferienčíkova 4 ( sklad Bojnícka 10 )

811 08 Bratislava

ICO: 35899701

IČ DPH: SK2021874833

Bankové spojenie: 

Banka : Tatrabanka

IBAN SK38 1100 0000 0029 4005 2651

Email: vrba@tichelmann.sk

        Telefón:

  • eshop + dopyty: Ing. Peter Vrba 

        Mobil: +421( 0)918 787 169